Klausos tyrimai suaugusiems

VULSK ANG l. Ambulatoriniame skyriuje atliekami visi būtiniausi ir išplėstiniai klausos funkcijos tyrimai suaugusiems, klausos reabilitacijai parenkami ir išduodami klausos aparatai, atrenkami ir paruošiami suaugusieji pacientai kochlearinei implantacijai, klausą atstatančioms ir kitoms sudetingoms ausų operacijoms.

Klausos tyrimai suaugusiems:

 • Toninė ribinė audiometrija
 • Kalbinė audiometrija
 • Reabilituotos klausos veiksmingumo patikra laisvame lauke
 • Timpanometrija ir refleksometrija
 • Otoakustinė emisija (OAE)
 • Klausos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (BERA)

Kiti otologiniai tyrimai:

 • Otomikroskopija
 • Sonotubometrija
 • AT videoendoskopija

Pusiausvyros tyrimai suaugusiems:

 • Vestibulinių reakcijų tyrimai
 • Videonistagmometrija
 • Posturografija (pusiausvyros stabilumo tyrimas)
 • Rotaciniai mėginiai sukimo kėdėje